Sherwood ลำโพงชุด รุ่น SF/SC/SR-604 - สี ดำ

Sherwood ลำโพงชุด รุ่น SF/SC/SR-604 - สี ดำ

  • เสียงดี
  • ไม้หนา
  • ความไวสูง ไม่กินไฟ
  • ประกัน 1 ปี

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
Sherwood Speaker Set รุ่น SF/SC/SR-604 - black

ลำโพงโฮมเธียร์เตอร์แพ็กเกจจาก Sherwood เสียงดี คุณภาพดี ในราคาสุดคุ้ม

Specifications

SF-604
- ความหนาของไม้ : 9 มิลลิเมตร (MDF)
- ขนาด : 200x1000x245 มิลลิเมตร
- รับกำลังขับ : 80 W (RMS)
- ความต้านทาน : 8 โอห์ม
- ความไว : 90 db
- ความถี่ : 200-20,000 Hz

SR-604
- ความหนาของไม้ : 9 มิลลิเมตร (MDF)
- ขนาด : 150x240x160 มิลลิเมตร
- รับกำลังขับ : 30 W (RMS)
- ความต้านทาน : 4 โอห์ม
- ความไว : 89 db
- ความถี่ : 500-20,000 Hz

SC-604
- ความหนาของไม้ : 9 มิลลิเมตร (MDF)
- ขนาด : 400x150x160 มิลลิเมตร
- รับกำลังขับ : 40 W (RMS)
- ความต้านทาน : 8 โอห์ม
- ความไว : 89 db
- ความถี่ : 500-20,000 Hz
Sherwood ลำโพงชุด รุ่น SF/SC/SR-604 - สี ดำ ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

Sherwood ลำโพงชุด รุ่น SF/SC/SR-604 - สี ดำ
Sherwood ลำโพงชุด รุ่น SF/SC/SR-604 - สี ดำ
Coming Soon...
  • Sherwood ลำโพงชุด รุ่น SF/SC/SR-604 - สี ดำ