Selected กระเป๋ากันน้ำ Water Proof 1.5L - SKY BLUE

1 ร้านค้า - ราคาถูกสุดที่:
฿198 ดูทั้งหมด
  • ขนาดกะทัดรัด
  • พกพาง่าย
  • ขนาด 1.5 ลิตร

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
฿198

Selected กระเป๋ากันน้ำ Water Proof 1.5L - SKY BLUE

คุณสมบัติ
กระเป๋ากันน้ำ
 ใช้เพื่อป้องกันการเปียกน้ำในระหว่างการเดินทางหรือกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ของใช้ส่วนตัว ยา โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ใช้งานง่าย แข็งแรงผลิตจากวัสดุเนิ้อดี

การใช้กระเป๋ากันน้ำ

1. บรรจุสิ่งของที่ต้องการประมาณ 1/2 - 2/3  ตามขนาดถุงและไม่ควรบรรจุมากเกินไป เพราะจะเหลือพื้นที่สำหรับการปิดปากถุงน้อย ซึ่งอาจทำให้น้ำเข้าได้

2. รีดอากาศออกทางปากถุงให้มากที่สุดเืพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปแทนที่อากาศในกรณีที่ถุงตกน้ำ

3. ทำการรูดปากถุงให้เรียบ ก่อนพับปากถุงตามขอบพลาสติก

4. ม้วนพับปากถุงอย่างน้อย 3-4 ทบ

Coming Soon...
Coming Soon...