Better Life Shop Geometric Sorter

1 ร้านค้า - ราคาถูกสุดที่:
฿179 ดูทั้งหมด
  • เรียนรู้สี และรูปทรง
  •  ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตัวเอง
  • ทำให้เด็กเกิดความภูมิใจเมื่อเล่นของเล่นได้สำเร็จ

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
฿179

Better Life Shop Geometric Sorter ชุดบล๊อคไม้ฝึกสมอง

การเล่นของเด็กยังเป็นวิธีการเรียนรู้สิ่งรอบตัวและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเข้ากับสังคมปรับตัวเข้ากับเพื่่อน ทำให้เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม ซึ่งพ่อแม่จะต้องคอยที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยที่กำลังเรียนรู้ และรู้จักที่จะเลือกของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กเพื่อที่จะให้เรียนรู้ให้สมวัย

ประโยชน์ของการเล่นมีดังนี้

- ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการช่วยเหลือตัวเอง

- ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษา การสื่อสาร สามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดีขึ้น

- เพิ่มความเป็นอิสระ และสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก

- ทำให้เด็กเกิดความภูมิใจเมื่อเล่นของเล่นได้สำเร็จ

- ช่วยในการระบายอารมณ์ ทำให้เด็กไม่เกิดความเครียด

- ได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นผู้ใหญ่ รู้จักคิด วางแผน และให้ความร่วมมือกับคนอื่น

- พัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ ซึ่งของเล่นแต่ละอย่างก็จะเสริมทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป บางชนิดพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านภาษา บางชนิดพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งการประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดเป็นประสบการณ์สำหรับเด็กต่อไปในอนาคต

ขนาดสินค้า 21 x 5 x 6.5 cm.

Coming Soon...
Coming Soon...