น้ำหอม คือ สารละลายหอมระเหยทำจากน้ำมันกับแอลกอฮอล์ มีกลิ่นที่สกัดมาจากดอกไม้ในธรรมชาติหรือกลิ่นที่สังเคราะห์ขึ้นมาผสมอยู่ ใช้ทาหรือพ่นตามเสื้อผ้าหรือร่างกาย น้ำหอมจะระเหยออกมาพร้อมกับส่งกลิ่นหอมชวนดมออกมาด้วย มีหลายกลิ่น บางกลิ่นเกิดจากการนำกลิ่นดอกไม้หลายชนิดมาผสมกัน มีการผลิตบรรจุขวดขายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น Artistry, CK, DKNY, LACOSTE, Ralph Lauren, IDOFRAGRANCE ฯลฯ ส่วนน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์ อาทิเช่น BALDINY

ประเภทของน้ำหอม
แบ่งน้ำหอมออกเป็น 4 ชนิดหลัก ๆ ตามระดับความเข้มข้นของกลิ่นหอม

- Eau de Perfume 'EdP' คือน้ำหอม ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอม ในสัด-ส่วนที่ 10-20%
- Eau de Toilette 'EdT' คือน้ำหอม ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอม ในสัดส่วนที่ 5-15%
- Eau de Cologne 'EdC' คือน้ำหอม ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอม ในสัดส่วนที่ 3-8%
- Eau de Solide 'EdS' คือน้ำหอม ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอม ในสัดส่วนที่ ~1%