Tablet แท็บเล็ต คือ คอมพิวเตอร์พกพา หรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางที่มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งานเป็นหลัก โดยหลักๆ แล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกัน คือ ”แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ – Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆ ว่า “แท็บเล็ต – Tablet”

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์  – Tablet computer และ แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC ต่างกันอย่างไร
แท็บเล็ต พีซี – Tablet PC จะใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU เป็นพื้นฐานและมีการปรับแต่งนำเอาระบบปฏิบัติการ หรือ OS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC Computer หรือ PC มาทำให้สามารถใช้การสัมผัสในการทำงานได้

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ – Tablet Computer หรือเรียกสั้นๆ ว่า แท็บเล็ต – Tablet ซึ่งจะใช้หน้าจอแบบ capacitive แทนที่ resistive ทำให้สามารถสัมผัสโดยการใช้นิ้วได้โดยตรงและสัมผัสพร้อมกันทีละหลายจุดได้ หรือ multi-touch ประกอบกับการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU หลายๆ คนคงจะรู้จักแท็บเล็ตตัวนี้กันเป็นอย่างดีนั้นก็ คือ ไอแพด (iPad) นั้นเอง
- บาดา (Bada)
- เว็บโอเอส (webOS)
- มีโก (MeeGo)