Rock เบลไลร่า 27 คีย์ขัดเงา รุ่น B-27M (ประถม)

Rock เบลไลร่า 27 คีย์ขัดเงา รุ่น B-27M (ประถม)

  • เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง C
  • ช่วงเสียงอยู่ในระดับเสียงอัลโต้
  • มีจำนวนคีย์ทั้งสิ้น 27 คีย์ เรียงตามระดับเสียง

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
ลักษณะทั่วไป
- ตัวคีย์ทำจากอลูมิเนียม จำนวน 27 คีย์ 
- ตัวคีย์เรียงจากขนาดใหญ่ขึ้นไปหาขนาดเล็ก และยึดติดกับราง 2 แถว

ลักษณะเฉพาะ 
- เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง (Pit Percussion) 
- ระดับเสียง A = 440 
- เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง C 
- ช่วงเสียงอยู่ในระดับเสียงอัลโต้ 
- มีจำนวนคีย์ทั้งสิ้น 27 คีย์ เรียงตามระดับเสียง 
- ตัวคีย์มีเสียงดังกังวาน ยาวนาน 
- พร้อมไม้ตี 
- พร้อมสายสะพาย
Rock เบลไลร่า 27 คีย์ขัดเงา รุ่น B-27M (ประถม) ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

Rock เบลไลร่า 27 คีย์ขัดเงา รุ่น B-27M (ประถม)
Rock เบลไลร่า 27 คีย์ขัดเงา รุ่น B-27M (ประถม)
Coming Soon...
  • Rock เบลไลร่า 27 คีย์ขัดเงา รุ่น B-27M (ประถม)