Tronic Grocer ของเล่นไม้ตัวต่อจิกซอว์หลากสีหลายรูปทรง Wood Toy Colorful Jigsaw Lego Block 16 Pieces(Orange)

Tronic Grocer ของเล่นไม้ตัวต่อจิกซอว์หลากสีหลายรูปทรง Wood Toy Colorful Jigsaw Lego Block 16 Pieces(Orange)

 • วัสดุอย่างดี ไม่มีพิษ ขนาดและน้ำหนักกำลังดีกับเด็ก
 • ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ ใช้ต่อเป็นรูปต่างๆได้
 • ฝึกทักษะการตัดสินใจ แก้ปัญหา ให้ได้งานตามเป้าหมาย
 • ฝึกการหยิบจับวัตถุ ประสานการทำงานของตา มือและสมอง
 • เป็นสื่อการสอนที่ดี ดึงดูดเด็กให้รักการเรียนรู้ได้ง่ายกว่าสื่อสิ่งพิมพ์

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th

การทำงาน/การเล่น

 • ใช้ต่อเป็นลวดลายหรือรูปแบบตามจินตนาการของเด็ก
 • ใช้ผ่อนคลายและดึงดูดความสนใจให้เด็ก เป็นการฝึกสมาธิรวมทั้งเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • วัสดุไม้อย่างดี ขนาดและน้ำหนักกำลังดีกับเด็กวัยเรียนรู้
 • ฝึกทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ต่อได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่วางไว้
 • มีหลากหลายสีสันสวยงาม ไม่มีพิษ เพิ่มความอยากเรียนรู้ให้กับเด็ก
 • ฝึกการหยิบจับวัตถุ เกิดการประสานการทำงานระหว่างมือและสมอง การตัดสินใจ
 • เป็นสื่อการสอนที่ดีและดึงดูดเด็กให้สนใจ รักการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นกว่าการใช้สื่อสิ่งพิมพ์

Tronic Grocer ของเล่นไม้ตัวต่อจิกซอว์หลากสีหลายรูปทรง Wood Toy Colorful Jigsaw Lego Block 16 Pieces(Orange) ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

Tronic Grocer ของเล่นไม้ตัวต่อจิกซอว์หลากสีหลายรูปทรง Wood Toy Colorful Jigsaw Lego Block 16 Pieces(Orange)
Tronic Grocer ของเล่นไม้ตัวต่อจิกซอว์หลากสีหลายรูปทรง Wood Toy Colorful Jigsaw Lego Block 16 Pieces(Orange)
Coming Soon...
 • Tronic Grocer ของเล่นไม้ตัวต่อจิกซอว์หลากสีหลายรูปทรง Wood Toy Colorful Jigsaw Lego Block 16 Pieces(Orange)