AomAmm Toys บล็อคไม้รถไฟ

AomAmm Toys บล็อคไม้รถไฟ

  • รถไฟลาก บล็อคไม้สวมหลัก เสริมพัฒนาการ
  • รถไฟไม้มีสายลากจูง มีบล็อคเราขาคณิตหลายรูปทรง
  • สามารถประกอบเป็นขบวนหรือแยกออกจากกันได้
 

 

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
รถไฟลาก บล็อคไม้สวมหลัก เสริมพัฒนาการ
รถไฟไม้มีสายลากจูง มีบล็อคเราขาคณิตหลายรูปทรง
สามารถประกอบเป็นขบวนหรือแยกออกจากกันได้
สีสันสวยงาม กระตุ้นความสนใจเด็ก บล็อคไม้แต่ละแผ่นวางสลับไปมาได้
ให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องสี ฝึกนับจำนวน การทำงานสัมพันธ์กันของมือกับตา
พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้นิ้วมือ การคิดเป็นเหตุเป็นผลในการจับวางสวมหลัก
และเรียนรู้รูปทรงทางเรขาคณิตต่างๆ
งานไม้คุณภาพดี ลบเหลี่ยม ลงสี ขัดเงาอย่างดี ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
ขนาดกล่อง 32 * 9 * 5.5 cm
ความยาวรถไฟเมื่อเชื่อมต่อกันแล้ว 30.5 cm
AomAmm Toys บล็อคไม้รถไฟ ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

AomAmm Toys บล็อคไม้รถไฟ
AomAmm Toys บล็อคไม้รถไฟ
Coming Soon...
  • AomAmm Toys บล็อคไม้รถไฟ