RF Furniture ชุดห้องนอน คาปูชิโน่/ขาว 5 ฟุต เตียง 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า4ประตู180cm + โต๊ะแป้ง 80 ชม + ที่นอนสปริง ( สีคาปูชิโน่/ขาว )

RF Furniture ชุดห้องนอน คาปูชิโน่/ขาว 5 ฟุต เตียง 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า4ประตู180cm + โต๊ะแป้ง 80 ชม + ที่นอนสปริง ( สีคาปูชิโน่/ขาว )

  • ผลิตจากวัสดุไม้ Particle Board
  • แข็งแรงทนทานประกอบง่าย
  • ประกอบติดตั้ง กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
คุณสมบัติ
- เตียงไม้หัวเตียงระแนง 5 ฟุต ขนาด 158x220x75 cm
- ตู้เสื้อผ้า180cm ขนาด 180x60x200cm
- โต๊ะแป้ง 80 cm พร้อม สตูล
- ที่นอนสปริง หนา 8 นิ้ว 150x200x20 cm
- จัดส่งเป็นแพ็ค
RF Furniture ชุดห้องนอน คาปูชิโน่/ขาว 5 ฟุต เตียง 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า4ประตู180cm + โต๊ะแป้ง 80 ชม + ที่นอนสปริง ( สีคาปูชิโน่/ขาว ) ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

RF Furniture ชุดห้องนอน คาปูชิโน่/ขาว 5 ฟุต เตียง 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า4ประตู180cm + โต๊ะแป้ง 80 ชม + ที่นอนสปริง ( สีคาปูชิโน่/ขาว )
RF Furniture ชุดห้องนอน คาปูชิโน่/ขาว 5 ฟุต เตียง 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า4ประตู180cm + โต๊ะแป้ง 80 ชม + ที่นอนสปริง ( สีคาปูชิโน่/ขาว )
Coming Soon...
  • RF Furniture ชุดห้องนอน คาปูชิโน่/ขาว 5 ฟุต เตียง 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า4ประตู180cm + โต๊ะแป้ง 80 ชม + ที่นอนสปริง ( สีคาปูชิโน่/ขาว )