Pett ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 5 Micron x 3

Pett ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 5 Micron x 3

  • ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) ขนาดยาว 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
  • บรรจุในภาชนะทรงกระบอก สีขาว ฝาบน-ล่างสีเหลือง
  • บรรจุสารกรองเรซิ่น Food Grade คุณภาพดี ประมาณ 0.6 ลิตร
  • ไส้กรองเรซิ่น ชนิด Cation เป็นตัวกลางในการจับสารละลายจำพวกหินปูน
  • ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองปราศจากหินปูน(Ca และ Mg)
  • ลดความกระด้างของน้ำทำให้ได้น้ำมีรสชาติที่นุ่มนวลไม่มีรสฝาด

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) ขนาดยาว 10นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5นิ้ว บรรจุสารกรองเรซิ่น Food Grade คุณภาพดี ประมาณ 0.6 ลิตรในภาชนะทรงกระบอก สีขาว ฝาบน-ล่างสีเหลือง ซึ่งเป็นไส้กรองเรซิ่น ชนิด Cationโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุไอออนของหินปูนที่มากับน้ำ ลดความกระด้างของน้ำทำให้ได้น้ำที่ปราศจากหินปูน(Ca และ Mg) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของน้ำกระด้าง รสชาติของน้ำที่ได้จึงมีรสชาติดีขึ้นและไม่ฝาด
Pett ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 5 Micron x 3 ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

Pett ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 5 Micron x 3
Pett ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 5 Micron x 3
Coming Soon...
  • Pett ไส้กรองน้ำ Resin (Softener) 10 นิ้ว x 2.5 นิ้ว 5 Micron x 3