BEST ถังดับเพลิง 2 Lbs Dry Chemical Fire Extinguisher - Red

BEST ถังดับเพลิง 2 Lbs Dry Chemical Fire Extinguisher - Red

  • ถังดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดผงเคมีแห้ง
  • ใช้ง่ายปลอดภัย
  • ป้องกันไฟชนิดสารเหลวระเหย

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
ถังดับเพลิง Best,ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ,ถังดับเพลิงฮาลอน,Halon,ถัง่ดับเพลิงน้ำ,ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2),ถังเพลิงเอนกประสงค์ชนิดผงเคมีแห้ง,ถังดับเพลิงสารเคมีเพลิงป้องกันไฟชนิดสารเหลวระเหย ดังดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดผงเคมีแห้ง ใช้ง่ายปลอดภัย ใช้ดับไฟที่เกิดจาก ไม้, กระดาษ, สิ่งทอ,ยาง, น้ำมัน, ก๊าซ และไฟฟ้า

วิธีการใช้
- ดึงสลักนิรภัยออกจากคันบีบ
- พยายามเข้าใกล้ไฟและจับปลายสายพร้อมบีบคัน
- ฉีดไปทีฐานไฟ
BEST ถังดับเพลิง 2 Lbs Dry Chemical Fire Extinguisher - Red ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

BEST ถังดับเพลิง 2 Lbs Dry Chemical Fire Extinguisher - Red
BEST ถังดับเพลิง 2 Lbs Dry Chemical Fire Extinguisher - Red
Coming Soon...
  • BEST ถังดับเพลิง 2 Lbs Dry Chemical Fire Extinguisher - Red