MITSUBISHI น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ 5 ลิตร

MITSUBISHI น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ 5 ลิตร

  • ช่วยระบายความร้อน ป้องกันเครื่องยนต์ร้อนจัด(Overheat)
  • ช่วยป้องกันการผุกร่อนของสนิมในระบบหล่อเย็น
  • ช่วยรักษาอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์ ให้เหมาะสมตลอดเวลา
  • ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนที่เป็นยาง และปะเก็นต่าง ๆ

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th

น้ำยาเติมหม้อน้ำรถยนต์ :
น้ำยาพร้อมใช้งาน(ไม่ต้องผสมน้ำ) ที่มีอัตตราส่วนความเข้มข้นที่ถูกต้องในการป้องกันสนิมและการผุกร่อนอย่างได้ผล
ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลทั้งรถเก่าและรถใหม่ เพื่อป้องกันระบบหล่อเย็นของรถยนต์ได้อย่างสมบูรณ์

 


MITSUBISHI น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ 5 ลิตร ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

MITSUBISHI น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ 5 ลิตร
MITSUBISHI น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ 5 ลิตร
Coming Soon...
  • MITSUBISHI น้ำยากันสนิมหม้อน้ำ 5 ลิตร