Kanto Innovative DERA Digital Detector / DK4HEH ดีร่า เครื่องสแกนผนัง-สแกนพื้น ด้วยระบบเรดาร์ พิเศษ สำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อสแกนหา วัตถุต่างๆ ในพื้นและผนัง สแกนหาเหล็ก เสริมโครงสร้าง สแกนหาท่อร้อยสายไฟ สแกนหาโครงเคร่าผนัง แม่นยำ ถูกต้อง

Kanto Innovative DERA Digital Detector / DK4HEH ดีร่า เครื่องสแกนผนัง-สแกนพื้น ด้วยระบบเรดาร์ พิเศษ สำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อสแกนหา วัตถุต่างๆ ในพื้นและผนัง สแกนหาเหล็ก เสริมโครงสร้าง สแกนหาท่อร้อยสายไฟ สแกนหาโครงเคร่าผนัง แม่นยำ ถูกต้อง

- เชื่อถือได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับหลายเครื่องตรวจจับในระดับเดียวกัน
- สามารถตรวจหาโลหะ รวมถึงโครงสร้างเสริมที่เป็นไม้ รวมถึงสายไฟทั้งที่มีและไม่มีกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
- การตรวจสอบหาวัตถุ ขึ้นอยู่กับความลึกของชึฃั้นผนัง 120 มม. (12ซม.)
- ยืนยันความเป็นไปได้ในการเจาะได้อย่างชัดเจนด้วยไฟ LED สีแดง/สีเขียว
- การตรวจสอบความความแม่นยำในการหาวัตถุ จะแสดงผลด้วยไฟLED 3สี
- Pinpoint ของเครื่องมีลักษณะเป็นหลุมแหวนวงกลม ง่ายต่อการกำหนดตำแหน่ง
- ภาพการแสดงผลชัดเจนด้วยระบบหน้าจอดิจิตอล
- ออกแแบให้เข้ากับสรีระศาสตร์ เพื่อใช้ให้งานได้ถนัดมือ
- ด้ามจับด้านข้าง ทำด้วยยางพิเศษนุ่มและกันลื่น

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
- เชื่อถือได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับหลายเครื่องตรวจจับในระดับเดียวกัน
- สามารถตรวจหาโลหะ รวมถึงโครงสร้างเสริมที่เป็นไม้ รวมถึงสายไฟทั้งที่มีและไม่มีกระแสไฟฟ้าอีกด้วย
- การตรวจสอบหาวัตถุ ขึ้นอยู่กับความลึกของชึฃั้นผนัง 120 มม. (12ซม.)
- ยืนยันความเป็นไปได้ในการเจาะได้อย่างชัดเจนด้วยไฟ LED สีแดง/สีเขียว
- การตรวจสอบความความแม่นยำในการหาวัตถุ จะแสดงผลด้วยไฟLED 3สี
- Pinpoint ของเครื่องมีลักษณะเป็นหลุมแหวนวงกลม ง่ายต่อการกำหนดตำแหน่ง
- ภาพการแสดงผลชัดเจนด้วยระบบหน้าจอดิจิตอล
- ออกแแบให้เข้ากับสรีระศาสตร์ เพื่อใช้ให้งานได้ถนัดมือ
- ด้ามจับด้านข้าง ทำด้วยยางพิเศษนุ่มและกันลื่น
Kanto Innovative DERA Digital Detector / DK4HEH ดีร่า เครื่องสแกนผนัง-สแกนพื้น ด้วยระบบเรดาร์ พิเศษ สำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อสแกนหา วัตถุต่างๆ ในพื้นและผนัง สแกนหาเหล็ก เสริมโครงสร้าง สแกนหาท่อร้อยสายไฟ สแกนหาโครงเคร่าผนัง แม่นยำ ถูกต้อง ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

Kanto Innovative DERA Digital Detector / DK4HEH ดีร่า เครื่องสแกนผนัง-สแกนพื้น ด้วยระบบเรดาร์ พิเศษ สำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อสแกนหา วัตถุต่างๆ ในพื้นและผนัง สแกนหาเหล็ก เสริมโครงสร้าง สแกนหาท่อร้อยสายไฟ สแกนหาโครงเคร่าผนัง แม่นยำ ถูกต้อง
Kanto Innovative DERA Digital Detector / DK4HEH ดีร่า เครื่องสแกนผนัง-สแกนพื้น ด้วยระบบเรดาร์ พิเศษ สำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อสแกนหา วัตถุต่างๆ ในพื้นและผนัง สแกนหาเหล็ก เสริมโครงสร้าง สแกนหาท่อร้อยสายไฟ สแกนหาโครงเคร่าผนัง แม่นยำ ถูกต้อง
Coming Soon...
  • Kanto Innovative DERA Digital Detector / DK4HEH ดีร่า เครื่องสแกนผนัง-สแกนพื้น ด้วยระบบเรดาร์ พิเศษ สำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อสแกนหา วัตถุต่างๆ ในพื้นและผนัง สแกนหาเหล็ก เสริมโครงสร้าง สแกนหาท่อร้อยสายไฟ สแกนหาโครงเคร่าผนัง แม่นยำ ถูกต้อง