TESCO1 1 TR6.35 STEREO PLUG 3.5 STEREO J

TESCO1 1 TR6.35 STEREO PLUG 3.5 STEREO J

  • ทำจากวัสดุคุณภาพ
  • หัวแปลงสาย Jack
  • 3.5 mm. เป็น 6.5 mm.

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
ตุณสมบัติ
หัวแปลงขนาดสาย Jack หูฟังจากขนาด 3.5 mm. เป็น 6.5 mm.
TESCO1 1 TR6.35 STEREO PLUG 3.5 STEREO J ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

TESCO1 1 TR6.35 STEREO PLUG 3.5 STEREO J
TESCO1 1 TR6.35 STEREO PLUG 3.5 STEREO J
Coming Soon...
  • TESCO1 1 TR6.35 STEREO PLUG 3.5 STEREO J