VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT

VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT

 • VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT
 • แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน ใช้ไฟฟ้า สำหรับสุนัข และแมว
 • ตัวหวีออกแบบเหมือนหวี เป็นซี่ฟัน เพื่อไม่ให้ดึงรั้งขน  
 • แปรงไฟฟ้าที่ใบมีดทรงกลม ที่ทำงานลักษณะหมุน ไม่ทำให้เจ็บ
 • ขนพันกันเป็นก้อน เพียงกดปุ่มที่ตัวหวี ใบมีดทรงกลมจะช่วยเล็มขน
 • ใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่าย

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
 • VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT
 • แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน ใช้ไฟฟ้า สำหรับสุนัข และแมว
 • ตัวหวีออกแบบเหมือนหวี เป็นซี่ฟัน เพื่อไม่ให้ดึงรั้งขน  
 • แปรงไฟฟ้าที่ใบมีดทรงกลม ที่ทำงานลักษณะหมุน ไม่ทำให้เจ็บ
 • ขนพันกันเป็นก้อน เพียงกดปุ่มที่ตัวหวี ใบมีดทรงกลมจะช่วยเล็มขน
 • ใช้งานง่าย ทำความสะอาดง่าย

VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT
VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT
Coming Soon...
 • VAUKO : KNOT OUT แปรงและกรรไกรตัดแต่งขน สำหรับสุนัข และแมว ใช้ไฟฟ้า ถ่านแบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน (ไม่ได้แถมถ่าน) รุ่น KNOT OUT