Mochi Yummy ขนมสำหรับสุนัข ขัดฟันนิ่ม รสไก่ 450g.

Mochi Yummy ขนมสำหรับสุนัข ขัดฟันนิ่ม รสไก่ 450g.

  • ให้สุนัขเพื่อเป็นรางวัล
  • สำหรับฝึกให้ทำตามคำสั่ง
  • สำหรับเป็นของว่างระหว่างวัน
  • นิ่มนุ่มเหมะกับสุนัขทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
ใช้เป็นอาหารว่างสำหรับสุนัขควบคู่อาหารหลัก หรือของรางวัลสำหรับสุนัข ควรให้อาหารสำเร็จรูปเพิ่มเติม เพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการข้อควรระวัง:เก็บในที่แห้งและพ้นแสงแดด
ส่วนประกอบ : เนื้อไก่,นม,แป้งสาลี,วีทกลูเต้น,กลีเซอรีน,ฟรุคโตโอลิโกแซคโคไรด์,สารพรุงแต่งกลิ่นและแร่ธาตุ,สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
 
Mochi Yummy ขนมสำหรับสุนัข ขัดฟันนิ่ม รสไก่ 450g. ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า

Mochi Yummy ขนมสำหรับสุนัข ขัดฟันนิ่ม รสไก่ 450g.
Mochi Yummy ขนมสำหรับสุนัข ขัดฟันนิ่ม รสไก่ 450g.
Coming Soon...
  • Mochi Yummy ขนมสำหรับสุนัข ขัดฟันนิ่ม รสไก่ 450g.