กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง (Sport Outdoor)

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง (Sport Outdoor)

ความหมายของกีฬา

กีฬานั้นประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน

ชนิดของกีฬา
1. การแข่งขันความเร็ว
- ประเภทไม่ใช้อุปกรณ์ (ว่ายน้ำ วิ่ง...)
- ประเภทมีอุปกรณ์ (จักรยาน พายเรือ พายเรือแคนู พายเรือคายัค ...)
- ประเภทกำลังจากภายนอก (แข่งรถ ล่องเรือ เรือเร็ว...)
2. การแข่งเป็นคู่แข่งขัน
- ประเภทต่อสู้ (ยูโด คาราเต้ มวย ฟันดาบ กีฬาฟันดาบไทย เทควันโด นินจุสสุ การต่อสู้แบบผสมผสาน)
- ประเภทสนาม (เทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล สควอช ปิงปอง...)
- ประเภททีม (เบสบอล และ ฟุตบอล เป็นที่นิยมทั่วโลก เบสบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในอเมริกาและญี่ปุ่น ส่วนฟุตบอลเป็นที่นิยมทั่วไป รักบี้ ฮอกกี้น้ำแข็ง ฮอกกี้ซอฟต์บอล เคอร์ลิง...)
3. การบรรลุผล
- ประเภทเป้าหมาย (ยิงธนู ยิงปืน ...)
- ประเภทการแสดง (ยิมนาสติก ต่อตัว ขี่ม้า โต้คลื่น ดำน้ำ วูซู สเก็ตน้ำแข็ง สเก็ตลีลา...)
- ประเภทความแข็งแรง (ยกน้ำหนัก กระโดดไกลสามจังหวะ ทุ่มน้ำหนัก ...)
4. แบ่งตามประเภทอื่นๆ
เพนท์บอล กระบี่-กระบอง เชียร์ลีดเดอร์ ...


กีฬาเพื่อสุขภาพ
จะเป็นการเล่นเพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น
- โยคะ
- เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
- กายบริหาร
- แอโรบิคด๊านซ์
- เต้นรำ
- ดิสโก
- เปตอง