ยานยนต์และการดูแลรักษา

ยานยนต์และการดูแลรักษา

รถยนต์ (อังกฤษ: car , automobile) หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

เคล็ดลับง่ายๆ ในการดูแลรักษารถยนต์
1.วอล์มเครื่องยนต์ 3-5 นาที เพื่อให้เครื่องยนต์และระบบต่างๆ นั้นเข้าที่เตรียมพร้อมเดินทาง หลักสำคัญ คือ ไม่ควรสตาร์ทรถยนต์แล้วจอดอยู่กับที่เพราะจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ 
2.การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง 
   - เพียงดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกแล้วเช็ดน้ำมันเครื่องออกจากก้านด้วยผ้า 
   - เสียบก้านวัดเข้าที่เดิม แล้วจึงตรวจสอบระดับน้ำมันอีกครั้งหากอยู่ในจุด F หรือ L แสดงว่าอยู่ในระดับปกติ 
   ข้อควรระวัง : อย่าเติมน้ำมันเครื่องมากเกินกว่าจุดที่กำหนดเพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย 
3.การตรวจลมยาง ควรตรวจเช็คลมยาง และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดหรือตามคำแนะนำ ในหนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจำ เพื่อป้องกันลมรั่วซึมที่วาล์ว ควรเปลี่ยนวาล์วและแกนวาล์วทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่ และมีฝาปิดวาล์วตลอดเวลา 
4.ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ควรตรวจเช็คระดับน้ำกลั่น แบตเตอรี่ ให้อยู่ในตำแหน่ง UPPER/LEVE ข้อควรระวัง : ไม่ควรเติมเกิน กว่าระดับ UPPER/LEVEL เพราะถ้าเติม มากเกินไปน้ำยาอิเลคโทรไลท์ซึ่งเป็นสารละลายกรด ซัลฟูริคจะเจือจางทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 
5.วิธีสุดท้าย คือ รู้จักอ่านคู่มือประจำรถ เมื่อมีคู่มือต้องศึกษาอย่างละเอียด และคู่มือของรถแต่ละรุ่นไม่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับรถรุ่นอื่นได้ แม้ว่าจะเป็นรถค่ายเดียวกันก็ตามที เพราะอุปกรณ์หลายอย่างออกแบบมาไม่เหมือนกัน หรือใช้เทคโนโลยีคนละชนิดเพราะฉะนั้นควรใส่ใจในการศึกษาอ่านคู่มือประจำรถให้ดี

การตรวจสอบรถก่อนออกใช้งานประจำวัน
ก่อนออกใช้งานทุกครั้ง ผู้ขับขี่ต้องตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสภาพของรถผู้ขับขี่จะต้องตรวจสภาพรถ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ยาง ดอกยางควรมีมากเพียงพอต่อการยึดเกาะถนนและการทรงตัวที่ดี แรงดันของลมยางต้อง เป็นไปตามบริษัทยางกำหนดให้
- ที่ปัดน้ำฝน ใบปัดน้ำฝนตลอดถังพักน้ำ และอุปกรณ์ปัดน้ำฝนต้องอยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี
- แบตเตอรี่ ตรวจสภาพแบตเตอรี่ และน้ำกลั่นว่าอยู่ระดับที่กำหนด
- หม้อน้ำ สภาพหม้อน้ำและถังพักน้ำมีน้ำอยู่ตามระดับที่ต้องการเสมอ
- ใบพัดลมและท่อยาง ตรวจสภาพใบพัดลม และท่อยางน้ำบน – ล่าง 
- ยางอุดตาน้ำ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
- สายพาน ต้องอยู่ในสภาพดีไม่หย่อนมีรอยปริหรือหัก
- น้ำมันต่าง ๆ ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่อง น้ำมันเพาเวอร์พวงมาลัย น้ำมันเกียร์อัตโนมัติว่ามีน้ำมันอยู่ในระดับที่บริษัทรถแต่ละประเภทกำหนดอยู่เครื่องยนต์ดีเซล ควรตรวจดูไส้กรองน้ำมันโซล่า หรือถอดล้างทำความสะอาดอย่าให้มีน้ำอยู่และควรปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงให้สนิดด้วย
- ระดับน้ำมันเบรค น้ำมันคลัชท์ ควรตรวจว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องและตรวจการรั่วซึมของวงจรเบรค เช่น บริเวณแม่ปั้มเบรค ลูกยางเบรคแต่ละล้อมีการรั่วซึมหรือไม่
- ตรวจดูสายไฟแรงสูง (สายหัวเทียน) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
- ระบบสัญญาณ และไฟแสงสว่าง ตรวจด้านหน้ารถและท้ายรถยังอยู่นาภาพที่ใช้งานได้ดี