เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance)

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance)

เครื่องใช้ไฟฟ้า ช่วยให้ความเป็นอยู่ของคนในบ้าน ในชุมชน ในสังคม   มีความสุข และสะดวกสบาย แต่ถ้าใช้กันอย่างไม่ถูกต้อง  หรือไม่เหมาะสม  ก็จะส่งผลกรทบต่อสภาพแวดล้อม  เช่น การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้เนื้อที่ป่าถูกทำลายทั้งสัตว์ต่างๆที่ดำรงชิวิตอยู่ในบริเวณนั้นหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง  ก็ส่งผลกระทบ โดยเกิดมลภาวะทางอากาศ  และ ทางนำได้

เครื่องใช้ไฟฟ้า  หมายถึง  เครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปต่างๆที่ต้องการ  เช่น พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานกล พลังงานเคมี


เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบ้าน เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น ๆ ที่เราต้องการ จำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน         
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน โดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า 
ลวดนิโครม ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ ร้อนขึ้นและใช้งานได้ตามต้องการ เช่น 
1.เตารีด 
2.เครื่องทำน้ำอุ่น 
3.กระติกน้ำร้อน

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล            
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ทำงานโดยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์    ทำให้แกนมอเตอร์หมุน และแกนมอเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น ใบพัด ทำให้ใบพัดหมุน เช่น 
1.พัดลม 
2.เครื่องซักผ้า 
3.เครื่องดูดฝุ่น        

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ทั้งพลังงานกลและพลังงานความร้อน 
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลและพลังงานความร้อนไปพร้อม ๆ กัน อุปกรณ์หลักมี 2 อย่าง คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล คือ มอเตอร์ และอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน เช่น แอร์ (เครื่องปรับอากาศ


เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนให้เป็นพลังงานแสงสว่าง ได้แก่หลอดไฟประเภทต่าง ๆ 
1.หลอดไฟ

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียงและภาพ
เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้จะมีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้าและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ลำโพงเป็นเสียงและออกจอเป็นภาพ เช่น 
1.โทรทัศน์ (TV)
2.คอมพิวเตอร์  (Computer)