DOKI เวอร์เนีย 6 (6x1/1000 in) รุ่น DK-1/1000 - Silver"

1 ร้านค้า - ราคาถูกสุดที่:
฿490 ดูทั้งหมด
- เป็นอุปกรณ์วัดความยาว กว้าง ลึก สูง แบบละเอียด
- ปากวัดนอก มีไว้สำหรับวัดความโตนอกของชิ้นงาน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นปากวัดอยู่กับที่ ซึ่งต่อมาจากลำตัว และปากวัดเคลื่อนที่ได้สามารถเลื่อนไปมาได้
- เขี้ยววัดในหรือปากวัดใน มีไว้สำหรับวัดความโตด้านในของชิ้นงาน
- ก้านวัดลึก มีไว้สำหรับวัดความลึกร่องหรือรูในชิ้นงาน
- สเกลหลัก เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่บอกค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์อันดับแรก ว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตัวนี้อ่านค่าเป็น มิลลิเมตรหรือเป็นนิ้ว ลักษณะการสร้างสเกลคล้ายกับสเกลบนบรรทัดเหล็ก

เปรียบเทียบราคา

ร้านค้า ราคา
Lazada.co.th
฿490
คุณสมบัติ
- เป็นอุปกรณ์วัดความยาว กว้าง ลึก สูง แบบละเอียด
- ปากวัดนอก มีไว้สำหรับวัดความโตนอกของชิ้นงาน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นปากวัดอยู่กับที่ ซึ่งต่อมาจากลำตัว และปากวัดเคลื่อนที่ได้สามารถเลื่อนไปมาได้
- เขี้ยววัดในหรือปากวัดใน มีไว้สำหรับวัดความโตด้านในของชิ้นงาน
- ก้านวัดลึก มีไว้สำหรับวัดความลึกร่องหรือรูในชิ้นงาน
- สเกลหลัก เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่บอกค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์อันดับแรก ว่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตัวนี้อ่านค่าเป็น มิลลิเมตรหรือเป็นนิ้ว ลักษณะการสร้างสเกลคล้ายกับสเกลบนบรรทัดเหล็ก
- สเกลเลื่อน เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับสเกลหลัก โดยสเกลเลื่อนจะเป็นสเกลขยายค่าความละเอียดของสเกลหลัก จะสร้างอยู่บนชิ้นส่วนเลื่อนใกล้กับปากวัดนอกเลื่อนได้
- สกรูล็อค มีไว้สำหรับยึดตัวเลื่อนเพื่อไม่ให้ปากวัดเคลื่อนที่ ใช้ในกรณีที่จำเป็นจะต้องดึงเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ออกมาอ่านค่าภายนอกชิ้นงาน เวอร์เนียร์บางตัวจะไม่ใช้การล็อคแบบสกรู แต่จะใช้ล็อคโดยใช้สปริงกด ซึ่งจะอยู่ด้านใต้สเกลเลื่อน
Coming Soon...
Coming Soon...